DE | FR | NL

Vluchtelingen in Zuid-Afrika
Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Bovendien is het één van de belangrijkste bestemmingen voor vluchtelingen en asielzoekers op het Afrikaanse continent. Het merendeel van de migranten komt terecht in de binnenstedelijke sloppenwijken van Johannesburg. De binnenstad telt naar schatting meer dan 450.000 migranten. Daarnaast heeft de Zuid-Afrikaanse regering geen vluchtelingenkampen opgericht.

Gevlucht en opnieuw slachtoffer
De vluchtelingen in Johannesburg kennen vaak geen Engels, vinden geen onderdak en krijgen geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Ze zijn het slachtoffer van regelmatige uitbarstingen van geweld en worden geconfronteerd met vreemdelingenhaat op alle niveaus.

Vooral alleenstaande vrouwen, die hun man verloren in de conflicten in hun thuisland, hebben hulp nodig. Ze worden dagelijks geconfronteerd met criminaliteit, seksueel geweld en economische uitsluiting. De meesten werken in de prostitutie en zijn door de lockdown-regelgeving omwille van de Covid-19-pandemie zonder inkomen gevallen. Hierdoor zijn ze niet in staat om voedsel en gezondheidsproducten te kopen voor zichzelf en voor hun kinderen.

Veelzijdige hulp
De organisatie voor hulp aan migranten en vluchtelingen in Johannesburg is opgericht in 2000. Ze biedt een breed scala van diensten aan, waaronder Engelse taalcursussen, vaardigheidstrainingen, hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf, psychosociale ondersteuning, toegang tot medische zorg, schoolboeken en uniformen voor vluchtelingenkinderen, voedsel, dekens en kledingdistributie. Met een klein tijdelijk geleend voertuig werden 10.000 mensen geholpen in 2019 en in 2020, vooral door de pandemie, 40.000 mensen.

Hulp en Hoop draagt met 11.000 euro bij in de aanschaf van een tweedehandsvoertuig om voedselpakketten en gezondheidsproducten te bezorgen aan de behoeftige migranten en vluchtelingen. Omdat we weten dat u graag mensen helpt, vragen we u om een gift voor dit project. Ieder van hen zal u dankbaar zijn.

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment