DE | FR | NL

De vereniging heeft tot doel zowel psychosociale als materiële hulp te verlenen aan personen, werken en instellingen in het kader van hulp aan de ontwikkelingslanden, overeenkomstig met de internationale DAC Lijst*. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en eveneens roerende en onroerende goederen verwerven en in bezit houden die tot dit doel bijdragen.

*DAC = Development Assistance Committee (OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development)

Oorlogsgeweld

hulpenhoopDe gevolgen van oorlogsgeweld naar aanleiding van een onstabiele politieke situatie of moeilijke economische omstandigheden zijn ontelbaar. Hulp en Hoop aanvaardt projecten die via een constructieve langetermijnvisie hulp verlenen aan de getroffen oorlogsgebieden.

Zo steunt Hulp en Hoop bijvoorbeeld een mobiel ziekenhuis voor medische zorg in afgelegen gebieden, onderwijs in vluchtelingenkampen, een kinderopvanghuis, psychologische hulp aan getraumatiseerde kinderen.

Natuurrampen


De gevolgen van natuurrampen zijn dramatisch. Hulp en Hoop geeft noodhulp bij aardbevingen, orkanen, overstromingen…

Voedselhulp en watervoorziening zijn het belangrijkst. Hulp en Hoop helpt ook bij de heropbouw van scholen, ziekenhuizen,… in het getroffen gebied.


Armoede

hulpenhoopArmoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. De primaire levensbehoeften zijn drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij zijn noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Hulp en Hoop financiert bijvoorbeeld projecten voor de opvang en opvoeding van kansarme kinderen en wezen.

Andere maatschappelijke problemen

Hulp en Hoop heeft ook aandacht voor projecten die gericht zijn op gehandicaptenzorg, het versterken van de weerbaarheid van vrouwen en kinderen en andere maatschappelijke problemen zoals alcohol, drugs en aids.

De Fazendas da Esperança zijn leefgemeenschappen voor jonge drugsverslaafden. Ze leven en werken samen om in hun levensonderhoud te voorzien. Hulp en Hoop steunt de bouw van nieuwe Fazendas.