DE | FR | NL

Volgens de ‘Encuesta Nacional de Condiciones de Vida’ (nationale enquête naar de levensomstandigheden) van 2019–2020 was het gemiddelde inkomen van de Venezolaan 0,63 euro per dag en op basis van deze informatie leeft 96% van de bevolking in armoede en 70% in extreme armoede. Veel Venezolanen vluchten naar het buitenland vanwege de humanitaire crisis. De koopkracht is sterk gedaald, de brandstof schaars en de politieke repressie moordend. In april 2021 gaf buurland Colombia zo’n twee miljoen Venezolaanse immigranten een verblijfsstatus voor tien jaar.

 

Gevolgen voor onderwijs, gezondheidszorg en voedselvoorziening

De crisis heeft o.a. gevolgen voor het onderwijs. Door de emigratie van leerkrachten en professoren is er een tekort aan geschikte personen om les te geven. Omdat de ouders geen schoolbenodigdheden meer kunnen kopen, gaan veel leerlingen niet meer naar school. De schoolgebouwen hebben onderhoud nodig, maar daar is geen geld voor.

De situatie is gelijkaardig voor de gezondheidszorg. Door de emigratie van gezondheidswerkers, de verslechterde toestand van de infrastructuur van de hospitalen en de ontoereikende levering van medische benodigdheden is medische hulp onvoldoende beschikbaar.

Op het gebied van voedselvoorziening zijn er de hoge kosten van voedingsmiddelen. De lage koopkracht belet gezinnen om voedingsmiddelen te kopen die hun kinderen de noodzakelijke voedingsstoffen geven, nodig voor een gezonde lichamelijke, mentale en intellectuele ontwikkeling.

 

Concrete voedselhulp gedurende een jaar

In de stad Carúpano steunt Hulp en Hoop vzw gedurende het hele jaar 2022 een initiatief om de levenskwaliteit te verbeteren door het versterken van het onderwijs, de gezondheidszorg en de voedselvoorziening. De voedselhulp wordt ingericht in een gemeenschappelijke eetzaal.

 

Ze danken u alvast dat u aan hen denkt.

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment