DE | FR | NL

Verhoogde fiscale aftrek van giften in 2020

Hulp en Hoop biedt noodhulp en sociale zorg aan gemeenschappen die door de pandemie getroffen zijn. In Brazilië worden bezoeken gebracht aan ouderen omdat zij de meest kwetsbare groep zijn, maar ook aan arme gezinnen om voedselmanden uit te delen en hen te adviseren over hygiënische maatregelen.

Hulp en Hoop vzw en Covid-19

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie volgen wij in ons land nauwgezet de sociale en economische impact. Het coronavirus heeft ieders leven veranderd en dus ook de werking van Hulp en Hoop. Hulp en Hoop blijft vele getuigenissen en noodoproepen vanuit de wereld ontvangen. Heel wat activiteiten zijn geannuleerd en onze dagelijkse werking werd aangepast. Maar in tegenstelling tot de bedrijven ontvangen wij geen premies en dergelijke om het verlies aan giften te compenseren.

Een win-winsituatie voor u en voor Hulp en Hoop: wetsontwerp voor verhoogde fiscale aftrek van giften goedgekeurd.

Op donderdag 9 juli 2020 werd het wetsontwerp van de Kamer goedgekeurd waarin de fiscale aftrek van giften werd verhoogd van 45% naar 60%. Dit betekent dat weldoeners voor giften aan Hulp en Hoop een belastingvermindering van 60% van de gift ontvangen, in plaats van de huidige 45%. De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020.

Voor meer informatie, contacteer ons op 016/39.50.50 of via info@hulpenhoop.be.

 

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!