DE | FR | NL

In uw omgeving gaan wellicht alle jonge meisjes naar de middelbare school. Ook in Madagaskar willen zij zich zo voorbereiden op hun toekomst. Omdat er in hun dorp in de brousse geen school is, moeten meisjes van 11 tot 18 jaar verhuizen naar de stad Moramanga om hun studies verder te zetten.

Ze zijn genoodzaakt om een kleine, vaak ongezonde ruimte te huren om te (over)leven. Ver van hun ouders zijn deze meisjes fysiek en moreel in groot gevaar. Ze worden het doelwit en slachtoffer van volwassenen of jongeren zonder geweten. Prostitutie, uitbuiting, vroegtijdige zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen zijn de trieste gevolgen voor deze arme meisjes …

U begrijpt dat hun studies hieronder lijden en dat de meerderheid van deze meisjes gedwongen naar huis terugkeren, maar met gevolgen en kwetsuren die hun leven zullen bepalen. Ze hebben hun jeugd verloren.

“Hoe kan ik hierbij helpen?” vraagt u zich af. Wel, Hulp en Hoop vzw voorziet in de aankoop van een terrein met vier gebouwen die gebruikt zullen worden als verblijf voor jonge meisjes, waar ze onder begeleiding zullen samenwonen. Dertig jonge meisjes van 11 tot 18 jaar kunnen er logeren en studeren aan de scholen in de stad. Alle meisjes worden aanvaard, maar de armste en meest kwetsbare meisjes krijgen voorrang.

Hulp en Hoop vzw draagt 25.000 euro bij aan dit project in de stad Moramanga. Het is noodzakelijk en zelfs dringend omdat vele jonge meisjes anders riskeren niet voldoende gevormd te worden.

Het project wil een opvoeding geven aan de meisjes die uit de brousse komen en in de stad komen studeren. Het project wil ook strijden tegen de uitbuiting van jonge meisjes. U kan hen beschermen!

Van harte dank voor uw zorgzaamheid voor deze jonge meisjes!

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment