DE | FR | NL

Beproefde hoop voor Zuid-Soedan

Toen Zuid-Soedan in het noordoosten van Afrika na vele opstanden en een referendum in 2011 eindelijk onafhankelijk werd van Soedan, was er weer hoop op een nieuwe toekomst voor de bevolking, maar deze werd de kop ingedrukt door het uitbreken van de burgeroorlog in 2013. Door gewelddadige conflicten en een machtsstrijd tussen de regeringsleiders over onder andere de grensstreek en de verdeling van de olieopbrengsten, kwamen vele mensen om. De bevolking sloeg massaal op de vlucht of leden grote honger omdat ze hun akkers moesten verlaten.

Opnieuw hoop voor Tombura

Na twee decennia burgeroorlog werd de provincie Tombura – gelegen aan de grens van Zuid-Soedan met de Centraal Afrikaanse Republiek en de DR Congo – berooid achtergelaten, zonder infrastructuur en basisvoorzieningen zoals onderwijs. Hierdoor heerst er veel ongeletterdheid: 73% van de mensen boven de 15 jaar kan niet lezen of schrijven. De multi-etnische bevolking bestaande uit 250.000 inwoners leeft er van het houden van dieren en van het telen van seizoensgewassen voor eigen gebruik. Toch leeft de provincie nu in relatieve vrede en is het één van de meest stabiele gebieden, waardoor het onderdak biedt aan vele ontheemde families van over het hele land.

Een inkomen uit houtbewerking

Sinds de tweede helft van 2018 werd er met de steun van de provincie Vlaams-Brabant voor Noord-Zuidprojecten een overdekt timmermansatelier gebouwd en een opleidingscentrum voor de productie van meubels, dakbedekking en ander schrijnwerk zoals deuren en ramen die tegen een betaalbare prijs verkocht worden aan de lokale bevolking. Door de uitbreiding van de werkplaats en de aanschaf van nieuwe machines kan het aantal studenten en instructeurs verdubbeld worden.

Hulp en Hoop vzw wil 10.000 euro geven aan dit project want meer opleiding en inkomen leidt tot meer ontwikkeling en stabiliteit in Tombura. Hopelijk mogen we ook hiervoor op uw medewerking rekenen.

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment