DE | FR | NL

 

Auto’s rijden door de vernielde
straten van Aleppo.

De Syrische stad Aleppo komt de laatste tijd wat minder in het nieuws. De gevechten in het oosten van de stad zijn gestaakt sinds december 2016 en vele mensen zijn reeds teruggekomen om te kijken wat er na de jarenlange oorlog van hun huizen nog overgebleven is. De vernielingen en beschadigingen van de infrastructuur zijn immens en de noden zijn groot: er is dringend behoefte aan levensmiddelen, stookolie, water en stroom. In deze tijden van gebrek is melk voor de groei en de gezondheid van de kinderen van doorslaggevend belang. Het project dat de naam ‘Een druppel melk’ draagt, wil de maandelijkse melkvoorziening voor kinderen onder de 10 jaar in Aleppo verzekeren.

De financiering van dit uitermate belangrijke project, dat sinds mei 2015 loopt, is echter in het gedrang gebracht. Hoewel het in Aleppo rustig is en de stad bijgevolg niet meer in het middelpunt van de belangstelling van de internationale media staat, heersen hier grote wantoestanden: 80% van de bevolking van Aleppo werd verdreven en 70% leeft onder de armoedegrens. Het aantal gezinnen dat dringend levensmiddelen nodig heeft om te overleven, is dramatisch gestegen. Dr. Nabil Antaki, een Syrische gastro-enteroloog, die tijdens de bombardementen bij de bevolking bleef en het project opstartte, vertelt ons: “Wij verdelen elke maand melk aan zowat 2.850 kinderen: 2.600 van hen krijgen melkpoeder en 250 speciale melk voor zuigelingen. Aan baby’s die van hun moeder geen borstvoeding kunnen krijgen, wordt speciale zuigelingen-melk gegeven. Het totaal aantal begunstigden schommelt elke maand, afhankelijk van het aantal geboorten en van het aantal gezinnen dat vertrekt. Op één maand tijd registreerden we 120 nieuwe kinderen”, licht Dr. Antaki toe.

Indien een gezin de prijs voor de melk zelf zou moeten betalen zou het daar bijna zijn hele inkomen aan moeten spenderen. Een doos melkpoeder kost 3.000 Syrische pond, zowat 5 euro. Dat is weliswaar geen enorm hoog bedrag, maar het gemiddeld inkomen bedraagt 30.000 Syrische pond, of ongeveer 50 euro. Met dit bedrag kunnen onmogelijk alle uitgaven worden gedekt. Daar komt nog bij dat de meeste inwoners van de stad werkloos zijn. Bij een bezoek aan een verdeelcentrum konden onze partners enkele mensen spreken.

Ziad Sahin coördineert lokaal de verdeling van het melkpoeder. “Ik werkte bij een groot multinationaal bedrijf dat melk voor kinderen produceert, ironisch genoeg. Doordat ons kantoor en onze fabriek gebombardeerd werden raakte ik mijn job kwijt.” Als vader vindt hij het erg belangrijk om anderen in nood te helpen. Daarom nam hij deze taak op zich.

Rana Aftim heeft net het melkrantsoen voor Mario, haar zoontje van anderhalf afgehaald: “Heel erg bedankt voor uw hulp. Melk is zeer duur. Wat wij verdienen volstaat niet eens om de huur van onze woning te betalen.” Een twee jaar oude jongen, Michel, klemt zich vast aan het been van zijn vader, Elias. Hij komt hier elke maand. “Het is erg moeilijk om melk op de markt te vinden. Zonder dit project zouden wij nooit aan melk kunnen geraken. Ik hoop dat er snel vrede komt.” Basil Yousef stopt net het maandelijkse rantsoen voor zijn zesjarige dochter Talia weg. “Wij zijn heel blij dat we die hulp krijgen. Het is een echte steun voor ons. Nu moeten wij onze huizen en onze levens opnieuw opbouwen.

Een zorgeloze en vreedzame kindertijd hebben de kinderen van Aleppo al verloren. Nu mogen ze ook niet nog de melk verliezen die ze voor hun gezondheid en hun groei zo dringend nodig hebben.

Dit project wordt gesteund via De Warmste Week.

 

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment