DE | FR | NL

In 2017 stak Hulp en Hoop vzw voor het eerst haar vlammetje op tijdens de Warmste Week bij Studio Brussel in de laatste week voor Kerstmis. Toen haalde Music For Life een recordopbrengst van 10 846 566 euro dankzij 10 576 hartverwarmende acties van honderden verenigingen, organisaties en scholen in Vlaanderen voor 1642 verschillende goede doelen.

Hulp en Hoop vzw biedt wereldwijd zowel sociale als materiële steun aan erkende ontwikkelingslanden en aan mensen die getroffen zijn door oorlogsgeweld, natuurrampen, armoede en andere sociale problemen zoals drugs, alcohol en aids, maar ook aan projecten die het leven van vrouwen en kinderen verbeteren.

In 2014 viel de streek rond Mosoel in handen van IS. Een groot deel van de bevolking sloeg op de vlucht, uit schrik voor vervolging en op zoek naar veiligheid. Nu het gebied na drie jaar van harde strijd eindelijk bevrijd is, wordt pas duidelijk hoe groot de verwoesting is. Duizenden onschuldige burgers hebben het leven gelaten, zijn dakloos of op de vlucht.

Vele voormalige inwoners, die sinds hun vlucht voor IS vaak in slechte omstandigheden in kampen leven, willen nu niets liever dan terugkeren naar hun vroegere woningen. De vernielingen zijn echter enorm. Talloze huizen werden beschadigd, platgebrand of totaal verwoest. Ze werden zonder uitzondering geplunderd. De intern ontheemden komen langzaam terug om hun dorpen te bezoeken, de schade op te meten en te bekijken welke de mogelijkheden zijn om de draad van hun leven weer op te nemen.

Die sowieso al complexe situatie wordt nog verder bemoeilijkt door andere uitdagingen: veiligheidsproblemen, Koerdisch-Iraakse politieke manoeuvres ter plekke, en beschadigingen van de infrastructuur (water, elektriciteit, wegennet, scholen en ziekenhuizen). Ondanks al deze problemen hebben lokale verenigingen zich verenigd met het doel deze dorpen herop te bouwen.

Hulp en Hoop wil samen met andere organisaties hiertoe bijdragen. Onze bijdrage tot de heropbouw focust zich op negen dorpen in de omgeving van Mosoel. In deze dorpen hebben ingenieursteams vernielingen aan 13.000 privéwoningen in kaart gebracht – gaande van platgebrand, vernield tot gedeeltelijk beschadigd – bovenop de beschadigingen die aangebracht zijn aan scholen, ziekenhuizen en dergelijke. Die vaststellingen vormen het basisonderzoek dat als grondslag dient voor de bepaling van de kosten van de heropbouw.

Deze kostenraming gaat uit van een bedrag van meer dan 200 miljoen euro. Lokale organisaties zullen de ingezamelde fondsen toekennen naargelang de beschadiging van de eigendommen. De coördinatie wordt verzekerd door samen te werken met lokale architecten, ingenieurs en bouwfirma’s. De lokale organisaties zullen:

  • mee toezicht houden op het bouwproces
  • de voltooiing van het project verzekeren
  • rapporteren aan de financieringsbronnen

 

Naast de studie voor de raming van de beschadigingen werden ook enquêtes uitgevoerd om te peilen naar de intenties van de gezinnen van de negen dorpen die naar Erbil waren gevlucht. Bij de laatste enquête in februari 2017 – voor de bevrijding van de stad Mosoel – gaf 41% van de vluchtelingen aan dat ze naar hun thuisdorpen wilden terugkeren, nog eens 46% zeiden dat ze dit overwogen om te doen. Naarmate er vooruitgang wordt geboekt kan men enkel verwachten dat dit aantal nog zal stijgen.

©Jaco Klamer/ACN

Mede door de opbrengst van Music for Life 2017 konden wij de heropbouw financieren van 500 woningen in drie van de negen dorpen, namelijk Bashiqua, Bahzani en Bartella. Alle drie de dorpen liggen zo’n 20 km ten oosten van Mosoel. Bartella telde voor de verovering door IS in 2014 ongeveer 30.000 inwoners. Bashiqua, met zijn zeer diverse bevolking, was voor 2014 een belangrijke toeristische trekpleister. Daarnaast leverden we ook noodhulp voor meer dan 7000 terugkerende families tijdens de hete zomermaanden. Tijdens deze periode woonden zij in voorlopige verblijven bij temperaturen die soms boven 50°C stegen. Door onze hulp werden er generatoren geplaatst om te voorzien in elektriciteit voor onder andere airco, ventilatoren en koelkasten.

Dit project wordt gesteund via De Warmste Week.

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment