DE | FR | NL

Verwaarloosde doven in India

De 761 845 dove mensen die verspreid leven over de deelstaat Kerala in Zuid-India, worden aan hun lot overgelaten. Vooral in de dorpen krijgen ze geen aangepast onderwijs, wat hun communicatie en vervolgens ook hun sociale leven bemoeilijkt. Ouders van slechthorenden voelen zich zelfs beschaamd of schuldig wanneer hun kind met gebaren spreekt. Er rust in de samenleving een taboe op gebarentaal, waardoor het aanleren ervan ontmoedigd wordt en er bovendien een gebrek is aan gekwalificeerde leraars of tolken die gebarentaal kunnen overbrengen.

Een nieuwe echo

In december 2017 werd een centrum opgericht om zorg te verlenen aan mensen met een gehoorprobleem. Een oud gebouw werd omgevormd tot een slaapplaats voor 25 personen. Het centrum kreeg de naam “Navadhvani”, wat “nieuwe echo” betekent. Er worden trainingsprogramma’s en workshops georganiseerd rond gebarentaal en werkbegeleiding voor doven, alsook bezoeken aan ouders van slechthorenden en aan scholen voor doven in Kerala. Zo wil men de kloof tussen de horende en de slechthorende gemeenschap verkleinen en ervoor zorgen dat mensen met een gehoorbeperking een menswaardig en normaal bestaan kunnen leiden waarbij ook hun talenten versterkt worden.

Zorgt u mee voor die “nieuwe echo” in hun leven met uw gift?

Dit project wordt door Hulp en Hoop vzw gesteund met 6000 euro.

U kan helpen door:


een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB
(Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00 in België en € 120,00 in Luxemburg). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 / €120,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Schenk Online

Alvast bedankt voor uw steun!

Comments

New comment